بکس برقی DW292

«تماس بگیرید»
«توضیحات محصول»

بکس برقی1/2" پر قدرت و بادوام، چپگرد/ راستگرد بسیار خوش دست و راحت


«مشخصات»
تلفن سفارش یا سوال

۰۲۱۸۸۰۳۴۳۷۹ - ابزار حافظ