سه نظام یا مته گیر چیست؟

1295 بازدید
سه نظام/chuck/ابزارحافظ

سرعت در حالت بی باری یا سرعت گردش آزاد چیست؟

1080 بازدید
سرعت در حالت بی باری/سرعت گردش آزاد/ابزارحافظ

گشتاور چیست؟

1270 بازدید
گشتاور/Torque/گشتاور دریل/ابزارحافظ