سه نظام یا مته گیر چیست؟

972 بازدید
سه نظام/chuck/ابزارحافظ

سرعت در حالت بی باری یا سرعت گردش آزاد چیست؟

856 بازدید
سرعت در حالت بی باری/سرعت گردش آزاد/ابزارحافظ

گشتاور چیست؟

1039 بازدید
گشتاور/Torque/گشتاور دریل/ابزارحافظ