14 بهمن 14001047 بازدید

سرعت در حالت بی باری یا سرعت گردش آزاد چیست؟

سرعت در حالت بی باری:

چرخیدن محور موتور در یک دقیقه است بدون اینکه هیچ باری بر آن متصل باشد.( تعداد دوردستگاه به صورت آزاد و در یک دقیقه)
(هیچ گشتاوری برای محور خروجی استفاده نشود). هرچه این سرعت بیشتر باشد موتور چالاک تر است.
در مواردی این پارامتر به صورت بازه‌ای بیان می‌شود.(0-4000) دور در قیقه یعنی دستگاه امکان کنترل سرعت را دارد.
در مورد دستگاه‌های گیربکسی که 2 حالته‌اند این پارامتر به صورت چند پارامتر بازه‌ای یا غیر بازه‌ای بیان می‌شود.
(2000 تا 4000) دور در دقیقه( دستگاه گیربکسی 2 حالته بدون امکان کنترل سرعت الکترونیک)
(2000-0) و (4000-0) دور در دقیقه( دستگاه گیربکس 2 حالته با امکان کنترل سرعت الکترونیک)

03


RPM دور در دقیقه:

Rotations per minute:

دوران در هر دقیقه است و در اصطلاح علمی، به  می‌گویند.
این واحد نشان دهنده تعداد گردش کامل حول محور ثابت در فاصله زمانی یک دقیقه بوده که برای اندازه‌گیری سرعت بیشتر‌اند هر وسیله مکانیکی که حرکت دورانی انجام می‌دهد استفاده می‌شود.
به زبان ساده RPM نشان دهنده این است میل لینگ در هر دقیقه، چند دور کامل حول محور خود می‌چرخد پس rpm 60 یعنی میل لنگ، در هر ثانیه یک دور کامل چرخش می‌کند.

فروشگاه اینترنتی ابزار حافظ نماینده برند های معتبر در دنیا دیوالت/بلک اند دکر/استنلی/ آنووی ریوربری/برند های دیگر با ما تماس بگیرید.