14 بهمن 14001237 بازدید

گشتاور چیست؟

گشتاور: Torque
اندازه مقدار نیروی وارد بر هر جسم که باعث می‌شود جسم شروع به چرخش کند. گشتاور نام دارد. که این کمیت فیزیکی در حرکت چرخشی به بزرگی نیرو و مسیر و مکان اثر نیرو بستگی دارد.
یکای آن نیوتن بر متر (N/M) نشان می‌دهد.
گشتاور در دریل با قرار دادن مته در دریل و قفل آن و شروع به کار کردن دریل با سرعت فزاینده بررسی و سنجیده می شود.
قروشگاه اینترنتی ابزار حافظ
نماینده رسمی ابزارآلات صنعتی دیوالت/بلک انددکر/استنلی/آنووی ریوربری/دیگر برند های  معتبر جهان است.تماس بگیرید.

Torque